Interpretacja utworu poetyckiego

Analiza i interpretacja utworu poetyckiego to jedno z zadań, które uczniowie spotkają na swojej drodze podczas nauki w szkole średniej. Bardzo często jest to jedno z zadań na egzaminie, który kończy naszą edukację szkolną czyli na maturze. Przez lata nauki w szkole poznajemy wiele różnorodnych tekstów literackich, z których możemy czerpać wiele informacji do naszego życia. Uczniowie po zapoznaniu się z każdą z lektur lub utworów omawiają go szerzej na lekcjach z nauczycielem. O ile w przypadku utworów pisanych prozą nikt nie powinien mieć problemu w prawidłowej interpretacji i zrozumieniu sensu utworu, tak w przypadku tekstów pisanych wierszem, uczniowie nie zawsze są w stanie wyciągnąć odpowiednie wnioski. Powodem tego może być wyniosły język, którym napisany jest wiersz, lub nie do końca jasne wewnętrzne uczucia autora, które zostały przesłane przez niego na papier. Zadaniem które sprawia największy problem przy maturze z języka polskiego, lub na zajęciach językowych w szkole, jest odpowiedzenie na pytanie brzmiące: „Co miał na myśli autor tekstu?”. Nierzadko zdarza się, że interpretowany przez nas tekst ma bardzo abstrakcyjny przekaz, co dodatkowo utrudnia jego zrozumienie.

Zatem przejdźmy teraz do tego, jak napisać interpretacje wiersza. Przed przystąpieniem do tego zadania ważne jest zapoznanie się z kilkoma kluczowymi zagadnieniami, które w znaczący sposób pomogą zrozumieć nam to zadanie. Pierwszą ważną kwestią jest zrozumienie różnicy pomiędzy bohaterem lirycznym i podmiotem lirycznym. Bohater liryczny to osoba występująca w tekście, natomiast podmiot liryczny to autor, który opisuje wydarzenia przedstawiane w tekście. Dopuszczalne są różne typy narracji. Czasem podmiot liryczny jest naocznym świadkiem bądź uczestnikiem wydarzeń, które mają miejsce w wierszu. W takiej sytuacji nazywamy to liryką bezpośrednią. Autor również może pełnić rolę wszechwiedzącego obserwatora, który opisuje sytuację, którą doskonale zna, ale nie ujawnia swojej postaci. Nieco rzadziej spotykanym typem liryki jest liryka wizyjna. W tym przypadku autor tekstu przedstawia wydarzenia, które dostrzegł w swoim śnie, lub wizje wydarzeń w przyszłości. Kolejnym ważnym zagadnieniem, które każdy powinien znać są środki stylistyczne. Są to wyrazy lub zdania mające na celu wywołanie pewnych emocji u odbiorcy. Przykładami środków stylistycznych są np: epitety, porównania czy metafory.

Układ jaki powinniśmy zastosować podczas pisania interpretacji wiersza. Opis z reguły rozpoczynamy od przytoczenia i interpretacji tytułu. Przedstawiamy ogólny temat oraz jeżeli posiadamy takie informacje, podajemy okoliczności w jakich powstał ten wiersz. Następnie przechodzimy do podmiotu lirycznego. Przedstawiamy kto nim jest, jakie odczucia towarzyszą mu podczas przedstawiania historii oraz dlaczego wypowiada się na ten temat. Później zajmujemy się kompozycja wiersza, środkami stylistycznymi oraz naszą własną interpretacją. W każdym z wyżej wymienionych punktów warto posiłkować się cytatami oraz przykładami z tekstu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here